Enjoy these yummy foot fetish pics shot by NYFetish